Đề án đơn giản là giành cho tổ chức vừa và nhỏ sau khi đi vào hoạt động. đơn vị tham mưu môi trường Cao Nguyên Xanh là mội trong những công ty chuyên về làm giấy tờ môi trường cho công ty. đề án đơn giản nếu đơn vị bạn còn thắc mắc cần làm những gì, chỉ cần bạn gọi cho 0938395254 để được tham vấn miễn phí tổn. Chúng tôi luôn cam kết những giấy tờ môi trường chất lượng nhất, được thực hiện theo quy trình chuyên nghiệp nhất.

moitruong

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản bây giờ

Môi trường bị ô nhiễm một phần là do sản xuất, một phần do sinh hoạt, nhưng đều là do tác động của con người tạo nên. Chính bởi thế để bảo vệ môi trường tốt hơn. Các đơn vị cần phải thực hành những chính sách quy định của nhà nước. đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một trong những đề án như vậy. đề án đơn giản là đề án để theo dỏi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án. song song đánh giá được mức độ thúc đẩy của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho các tổ chức ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm từ hoạt động của dự án gây ra đối với môi trường. Từ đó các tổ chức có thể xây dựng được các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường phù hợp.

Luật quy định cho doanh nghiệp làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản như sau:

  • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 16 năm 2014.
  • Nghị định số18/2015/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đtm và kế hoạch môi trường của Luật Bảo vệ môi trường.

Giấy tờ cấp thiết cho việc làm đề án đơn giản

 

  • Hóa đơn điện nước 6 tháng của tổ chức

  • chứng nhận đầu tư/ Giấy phép kinh doanh.

  • chứng nhận sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất.

  • giao kèo thu lượm rác thải sinh hoạt, ác hại, công nghiệp.

  • Bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải (nếu có).

  • Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm (nếu có).

  • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

  • Chứng từ thu gom chất thải ác hại (nếu có).